Wie zijn wij

NRG-label is opgericht door Thijs Pepels en Joris van der Leeuw, en is een initiatief van bouw inspectie bureau pepels.
Omdat ook wij de noodzaak inzien van het terugdringen van het totale energiegebruik, en wij hierdoor voorstander zijn van onder meer energiezuinig wonen, willen we mensen bewuster maken van dit zeer actuele onderwerp. Dit doen wij middels het opstellen van een energielabel. Het gaat uiteraard niet om het label zelf, maar om de beleving en bewustwording van energieverbruik dan wel leefgedrag. Een energielabel is wel een mooi medium hiervoor.
Het verwarmen van een woning en het gebruik van warmtapwater is een wezenlijk onderdeel van het totale energieverbruik in een woning. Door dit inzichtelijk te maken zal het voor iedereen herkenbaarder worden. Vaak is het energieverbruik op een relatief eenvoudige wijze terug te dringen. Wij kunnen met een maatwerkadvies de meest rendabele maatregelen bepalen, en zo mensen aansporen energiezuiniger te gaan leven. Helaas kunnen er bij het terugdringen van het energieverbruik door bijvoorbeeld isolatie, mogelijke andere problemen ontstaan (veelal vochtgerelateerd). Uiteraard worden deze eventuele negatieve gevolgen, met de maatregelen die wij voorstellen tot een minimum beperkt. Energiezuinig leven is belangrijk, maar moet niet ten koste gaan van gezondheid en comfort.